Co dokáže kapka krve

u-kapka-krve-clanek

Krev je nejdůležitější tekutina, kterou ve svém těle máme. Základní hodnota pH krve je 7,365 až 7,42. Imunitní systém dělá vše proto, aby udrželo hodnotu stabilní hodnotu pH krve. Děje se to na úkor ostatních tekutin, jako je tkanivový mok (prostoru mezi buňkami), mozkomíšní mok, slin, potu, moči apod. Pomocí mikroskopu si můžete provést běžnou analýzu krve.

Co je to krev

Krev je tekutina, která obíhá našim cévním systémem. Hlavní složkou jsou červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty, jsou dvakrát větší) a krevní destičky. Pokud pod mikroskopem při tomto zvětšení uvidíme v krvi něco navíc, tak to tam nepatří. Na obrázku vidíme červenou krvinku, bílou krvinku a mezi nimi trombocit. Červená krvinka má hladký diskovitý tvar.

V těle máme 150000 km nejtenčích cév nazývaných vlásečnice (kapiláry). To je skoro jako byste 4x dokola objeli Zemi po rovníku. Většina kapilár je tak úzká, že jimi projde sotva jedna červená krvinka. Musí být dostatečně pružná, aby se protáhla stísněným prostorem.

Hlavní funkcí krve je dopravovat živiny a základní prvky do tkaniva (glukóza, kyslík, minerální látky, výživu, teplo) a odvádět odpadní produkty, například kyselinu mléčnou, nebo kysličník uhličitý. Když hýbete například rukou, nebo vykonáváte nějakou činnost, vzniká v těle kyselina mléčná, močová a další. Cokoliv naše tělo vykonává, pohyb, myšlení, vnitřní biologické procesy v buňce, metabolismus, to vše produkuje odpadní látky. Krev dopravuje buňky (erytrocyty, krevní destičky) a různé chemické sloučeniny (aminokyseliny, tuky, hormony) mezi tkanivy.

kapka-krve-clanek-01

Naše tělo neumí vyrábět dostatek obranných mechanizmů, protože je zatíženo vstřebáváním látek přijatých stravou, dýcháním, vodou, nebo jiným způsobem. Výzkumy ukázaly, že za posledních 50 let je rozdíl v kvalitě pěstovaných potravin, včetně zeleniny, až 90 procent. To znamená, že když jste v roce 1963 zkonzumovali denně kilo zeleniny, a měli jste z toho určitý zdravotní prospěch, tak dnes musíte zkonzumovat 9 kilogramů zelenin! Sníst takové množství zeleniny je nereálné.

Tento deficit se snažíme nahrazovat umělými výrobky, tzv. potravinovými doplňky, které zatěžují naše tělo. Konzumace umělých vitamínových doplňků, balení vody, nebo nekvalitní stravy způsobuje problémy s krevním složením a její cirkulace v těle. To vede k poruchám funkce tkaniv a orgánů.  Cítíte se unaveni.

U člověka tvoří krev 8 až 9% hmotnosti těla. Její objem je průměrně 5 litrů. Přes naše srdce proteče za minutu 10 litrů krve. Do 5 minut je naše krev schopna roznést po celém těle jakoukoliv látku, ať už je to nekvalitní strava, zdraví prospěšné produkty, nebo látky obsažené ve vzduchu který dýcháme. Udělejte si na obyčejný papír seznam všeho, co za celý den zkonzumujete, kolik alkoholu vypijete nebo vykouříte cigaret. Kolik z toho je přírodního původu?

Jak vypadá zdravá krev?

Na obrázku vidíte jak má vypadat krev když je tělo v pořádku. To znamená bez krevních mykóz, bez plísní, bez vlivu kyselého prostředí apod. Červené krvinky jsou od sebe oddělené a volně plynou krevním řečištěm. Na obrázku vidíme zdravé erytrocyty, které můžeme pozorovat běžným školním mikroskopem. V kapce krve uvidíte jen tři vzpomínané základní věci: červené krvinky, bílé krvinky a trombocity.

kapka-krve-clanek-02

Co můžeme v krvi vidět?

V krvi můžeme vidět různé parazity, kvasinky, plísně, krystaly a jiné struktury. Mimo jiné jsme schopni vidět v krvi cholesterol, erytrocytové vazby a krystaly kyseliny močové.

Na obrázku (3) vidíte krev, ve které jsou jiné cizorodé látky, které tam nemají být. Jsou to krystaly a útvary ovlivňující metabolismus buňky a mezibuňkového prostoru, činnost tkání a orgánů a celého těla. Pokud je organizmus zatížený nezdravými produkty, pak není schopen si z nich vzít to dobré. Ani ze zeleniny. Dnes jsme se ocitli ve stavu, kdy nejenže nemáme kvalitní stravu, ale zatěžujeme tělo dalšími škodlivými vlivy. Na trhu existuje spousta vitamínových a potravinových doplňků, které svým složením na etiketě slibují zdroj hodnotných prvků. Ale je tu problém. Pokud je naše tělo (krev a mezibuňkový prostor) „zanesen“ nezdravým příjmem, a je ovlivněný prostředím ve kterém žijeme, pak není schopen si z těchto uměle vyrobených vitamínu nic vzít. Ani ze zeleniny.

Jste vegetarián, vegan, makrobiotik, nebo zastáncem jiných stravovacích návyků? Způsob přijímání stravy není patentem na kvalitní a zdravou krev. Pod školním mikroskopem nenajdete téměř žádný rozdíl.

Na obrázcích vidíte erytrocyty postižené nezdravým prostředím (nezdravá strava, nebo jiná kontaminace). Můžeme pozorovat krevní mykózu a plísně, které se začnou v krvi vytvářet vnějším vlivem. Pod školním mikroskopem můžeme vidět různé útvary, podlouhlé mikrokapilární parazity, usazeniny a minerály.

kapka-krve-clanek-04

Jak si můžete vyčistit krev?

Udělejte si vlastní testy, nebo zajděte na vyšetření. Krev pod mikroskopem bude vypadat u většiny z vás přibližně stejně. Ať už jste vegetarián, máte rádi tlačenku, nebo necháte v „lékárnách“ za různé doplňky několik stovek měsíčně. Vaše krev bude pod mikroskopem vypadat, v tom lepším případě, relativně dobře.

Můžete běhat, plavat, jezdit na kole (vzpomínáte na slova o jakémkoliv pohybu?), nebo cvičit. Pokud vaše tělo nefunguje tak jak má, je zatíženo nezdravou stravou, stresem a prostředím, či různými umělými doplňky, ani aktivní pohyb není výhrou. Když krevní buňky nepracují tak jak mají, tvoří shluky, ruloformy ze špatného okysličení apod., pak nejsou schopny vaši aktivitu nijak využít. Jen si zbytečně zatěžujete imunitní systém.  Na to jak posílit imunitní systém existují stovky přípravků, je na vás, pro který se v dobré víře rozhodnete.

Antioxidanty

Silné antioxidanty mají příznivý vliv na stav naší krve. Antioxidanty jsou látky, které omezují aktivitu volných radikálů, snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních nebo nereaktivních stavů. Tím omezují proces oxidace v organismu. Antioxidant znamená protikyslíkový (protioxidační). Látky neutralizující účinek volných radikálů se nazývají antioxidanty a svou činností přispívají k ochraně imunitního systému. Do této skupiny látek patří vitamíny A, B6, C, E, zinek, selen, beta-karoten, koenzym Q10, pyknogenol, alfa-lipoová kyselina atd. Vemte prosím na vědomí, že když hovořím o vitamínech, mám na mysli pouze přírodní vitamíny!

Proces neutralizace volného radikálu funguje tak, že antioxidant daruje svůj volný elektron kyslíkovému radikálu, a ochrání tak tělesnou buňku před okradením. Samému antioxidantu chybí jeden elektron, proto k sobě přitáhne volný elektron z volného radikálu, a tím dojde k jeho neutralizaci.

V dnešní nabídce trhu můžete najít různé tablety obohacené vodíkem, to znamená spojení minerálů s atomem vodíku, modifikovaných takovým způsobem, že na jejich vnější vrstvě se nachází slabě vázaný dodatečný elektron. Tento elektron snadno podléhá neutralizaci volných radikálů. Protože vodík je nejmenším ze známých prvků, každá tabletka „molekulárního vodíku“ může dodávat tisíce takových elektronů. Je to jedna z možností  – antioxidantu, který se v procesu ztráty elektronů nemění na volný radikál, ale rozpadá se na stravitelné výživné látky. Existují jiné možnosti jak neutralizovat volné radikály v krvi?

kapka-krve-clanek-03

Elektrizace krve

Dr. Beck experimentoval pomocí nízkých frekvencí, mimo jiné, jak odstranit volné radikály (volný kyslík) v krvi. Po mnoha pokusech zjistil, že nejúčinnější frekvence se pohybuje kolem hodnoty 4 Hz, to je poloviční hodnoty vibrace Země.  Podle Shumanna vibruje naše planeta kmitočtem cca 7,8 Hz. Při výzkumu se ukázalo, že hodnoty vyšší jak 4 Hz nebyly příliš účinné při odbourávání volných radikálů.

Provedl jsem vlastní test s kapkou krve odebranou před působením beckova elektrizátoru. Na vzorku je vidět stav červených krvinek, které tvoří shluky – ruloformy. Je to způsobeno nezdravým životním stylem. Nekvalitní strava, kontaminace prostředím a hlavně dnešní všudy přítomný shon a stres. S největší pravděpodobností podobný stav bude mít většina z vás.

Přibližně dvě hodiny jsem nechal působit beckovi „mikroproudy“ na krev přes elektrody umístěné na zápěstí.  Jaký byl výsledek mého testu?

Po dvou hodinách elektrifikace jsem odebral kapku krve a položil sklíčko se vzorkem pod mikroskop. Výsledek byl pozoruhodný. Shluky červených krvinek – ruloformy, se rozdělily, vytvářeli menší shluky.  Jednoduše řečeno, zvětšil se pracovní povrch jednotlivých krvinek, které tak mohly opět vykonávat svou práci (obr. 5). Po dvou hodinách elektroterapie přestaly ruloformy zatěžovat imunitní systém.  Síla našeho imunitního systému se pak může zaměřit na jiné, mnohem závažnější problémy.

kapka-krve-clanek-05

Vše je o dodané energii

Energie je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.  Zákon zachování energie říká, že energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, nelze ji vytvořit ani zničit, je možné ji pouze vhodně využít. To se podle mého názoru nejlépe povedlo Dr. Robertovi C. Beckovi (rád používal jméno Bob Beck).

Vše je o energii! Jaký je rozdíl mezi mikroproudy a frekvencemi. Jaký je rozdíl mezi Beckovým elektrifikátorem, zappingem podle Clarkové a plazmovým zářením podle Rifeho?

Zde je nutné zdůraznit, že unikátní mikroproudy podle Dr. Becka nelze nijak spojovat s technologií Rifa (plazmový generátor), ani s frekvenčním působením podle Dr. Clarkové ( zapper). Jde o naprosto odlišné a nezaměnitelné způsoby biotechnologie.  Jde o dvě, zcela odlišné myšlenky!

„Harmonické frekvence „zappingu“, které podle Dr. Rifeho a Dr. Clarkové dokážou potlačit viry, jsou slabé, protože nemají potřebnou energii!  Myšlence „zappingu“ se jednoduše řečeno nedostává dostatek energie! Také Rifeho frekvence je prakticky energeticky nulová“(Dr. Robert C. Beck).

„Osobně jsem experimentoval s různými hodnotami a zjistil, že cokoliv se nachází pod 100 μA je dobře účinné k potlačení virů.  Působením nízké frekvence jsem zničil virus Epstein-Barrové (lidský herpesvirus 4 (HHV-4), nebo EB virus) – a funguje to „(Dr. Robert C. Beck).

„Pokud je krevní „elektrifikátor“ s kmitočtem 3,84 Hz nastaven tak, že vyvíjí méně než  50uA, pak je jasné, že viry zničí „energie „mikroproudů“, nikoliv slabší harmonická frekvence“(Dr. Robert C. Beck).

Zkuste to sami

Rad jak zlikvidovat, nebo omezit tvorbu volných radikálů a ničivých bakterií v organizmu, najdete na internetu nespočetně. Můžete tak učinit výběrem vhodné stravy, zakoupením syntetických tablet, nebo vyzkoušet Beckův generátor.  Záleží na vás, zda preferujete přírodní zdroje (9 kg zeleniny denně ?), nebo každé ráno před odjezdem do práce spolknete syntetický „prášek“ –  a nebo tělu dodáte energii jinak. Co je lepší, jak to funguje a jak zničit parazity? Cítíte se unaveni? Je docela možné, že vás zatěžují cizopasníci, které nedokážou běžná antibiotika odstranit.

Zdroj: WM magazín

Článek neslouží v žádném případě jako návod k užívání, jde pouze o povrchní technické informace, osobní zkušenosti a vyhledávání informací na veřejné internetové síti.

You may also like...

Napsat komentář