Vliv magnetické pulsní terapie na průběh nemoci

Jak zkrátit proces uzdravení

Ojedinělý test časopisu WM magazín, který prokázal prospěšné účinky magnetické pulsní terapie MPG30 na průběh nemoci.

Magnetické pole pro léčebné účely je využíváno již stovky let. Je doloženo, že magnetoterapii využívali staří Římané i Řekové. Princip magnetoterapie byl oficiálně popsán E. Smithem již v roce 1869.

Všeobecně platí, že při průchodu elektrického proudu cívkou se indukuje magnetické pole. Vložíme-li do tohoto pole vodivý předmět, včetně tkáně, pak toto magnetické pole proniká skrz tuto exponovanou oblast a díky vodivému prostředí se indukuje slabý vířivý Farradyův elektrický proud. Podle studie prezentované dánskými výzkumníky je terapie elektromagnetickým polem efektivní formou léčby. V metodě, kterou testovali zjistili, že „magnetické pulsy vysílané skrze postižené tkáně spouštějí proudy a stimulují buněčnou obnovu. Magnetické pulsy nastartují rychlou regeneraci.“

Průběh testu a měření

Provedl jsem test dobrovolníka. Testoval jsem aktuální hodnoty orgánových funkcí při zahlenění horních dutin dýchacích s mírně zvýšenou tělesnou teplotou 37,6 °C, druhý test byl proveden po dvoudenní pulsní magnetoterapii přístrojem MPG30. Dobrovolník neužíval na potlačení nemoci žádná antibiotika ani podpůrné tablety. Magnetickou pulsní cívka byla přikládána severním pólem směrem k tělu na solar plexus. Je to univerzální bod pro rychlou obnovu imunitního systému.

Testování orgánové kondice se zúčastnil lékař, který prohlásil: Kdybych byl mladší, tak budu podporovat tento způsob diagnostiky. Test je rychlý a spolehlivý. Takové testy by měl prováděl každý praktický lékař, ulehčilo by to čas na zjištění problémů. Výsledky testu jsou z 80 % pravdivé.

Srozumitelné výsledky

Signály elektromagnetických vln vysílané lidským tělem představují konkrétní stav lidského těla. Vysílané signály se liší podle různých podmínek, jako je zdraví, nemoc atd. Pokud umíme rozlišit tyto specifické signály elektromagnetických vln, dokážeme určit stav živého organizmu. Na základě tohoto principu přístroj zaznamenává elektromagnetické vlny lidského těla a umožní tak určit zdravotní kondici pomocí vlastní počítačové analýzy.

Testoval jsem celkem 24 orgánových funkcí. Výsledkem je 178 analýz včetně grafů a srozumitelného vysvětlení aktuální orgánové kondice. Vybral jsem pro vás několik nejzajímavějších výsledků.

Výsledek našeho testu orgánové kondice

Porovnal jsem dvě měření, jedno při onemocnění a druhé po dvoudenní pulsní magnetické terapii přístrojem MPG30. Porovnáním 178 výsledků jsem zjistil:

  • 73 (+) parametrů vykazovalo zlepšení (41 %)
  • 37 (-) parametrů vykazovalo stále mírné zhoršení (21 %)
  • 68 parametrů bylo beze změny (38 %)

V článku jsem zveřejnil několik vybraných grafů, na kterých je vidět poměrně rychlé zlepšení. Jsou to grafy Kardiovaskulární a cerebrovaskulární přehled, Funkce jater, Funkce slinivky břišní, Funkce plic a Imunitní sytém.

Imunitní sytém – podrobný výsledek vybraného testu

Například, na vybraném grafu „Imunitní systém“ je vidět významné zlepšení téměř u všech parametrů. Pro vysvětlení pojmů uvádím přehledný popis parametrů.

Index sekrece štítné žlázy:

Štítná žláza je důležitým orgánem v endokrinním systému. Existuje jasný vztah mezi štítnou žlázou a jinými orgány, jako jsou např. dýchací cesty atd. Ale je úzce spjata i s nervovým systémem a navzájem spolu komunikují. Jsou to dva hlavní biologické informační systémy. Bez jejich úzké spolupráce není vnitřní prostředí v těle stabilní. Žlázový systém obsahuje mnoho sekrečných žláz; tyto žlázy jsou stimulovány nervy. To může způsobit, že se někdy mohou z těchto endokrinních buněk efektivně uvolnit sloučeniny, které jsou poslány krevním oběhem do odpovídajícího orgánu, kde plní regulační funkci. Tyto vysoce účinné sloučeniny se nazýváme hormony. Štítná žláza je největší endokrinní žláza v lidském endokrinním systému, může skrytě po stimulaci nervu vylučovat hormon štítné žlázy. Tento hormon má poté, co byl poslán do odpovídajícího orgánu v těle, fyziologický účinek.

Index parathormonové sekrece:

Hlavní funkcí PTJ je vliv na metabolismus vápníku a fosforu, mobilizace vápníku z kostí vede ke zvýšení koncentrace vápníku v krvi, zároveň působí na střeva a renální tubus, což zvyšuje vstřebávání vápníku, aby byla zachována stabilita vápníku. Pokud funkce příštítné sekrece poklesne, koncentrace vápníku se sníží a objevují se křeče v rukách a nohách. Pokud je tato funkce hyperfunkční, pak může způsobit nadměrné vstřebávání vápníku do kostí, což způsobuje lámavost kostí. Poruchy funkce příštítných tělísek může způsobit nesprávný poměr vápníku a fosforu.

Nadledvinkový index:

Nadledvinková medulla (dřeň) je vnitřní část paranephrosu, produkující adrenalin a norepinefrin. Tyto hormony se nejvíce uvolňují při stresu, což může zvyšovat krevní tlak, tepovou frekvenci, krevní glukózu. Jsou zmobilizovány rezervní látky v těle, jejich cílem je připravit tělo na boj s vnějším prostředím. Proto jsou nadledviny důležitou žlázou v těle, které spravují nervové centrum v podvěsku. Například sekrece aldosteronu je regulována reninem z ledvin, sekrece kortizonu a androgenu jsou regulovány pomocí ECTH hypofýzy. Adrenalin a nonadrenalin jsou upravovány sympatickým nervovým systémem.

Index hypofyzární sekrece:

Hypofýza je nejdůležitější lidská žláza v lidském těle. Má dvě části: sub-čelní (přední) a zadní lalok. Vylučuje hormony jako je růstový hormon, stimulující hormon štítné žlázy, adrenokortikotropní hormon, gonadotropin, oxytocin, prolaktin atd. Může také ukládat antidiuretický hormon z hypotalamové sekrece. Tyto hormony hrají důležitou roli v metabolismu, růstu, vývoji, reprodukci a atd.

Index šišinkové sekrece:

Šisinka je ovládána nervovými vlákny, které mohou stimulovat nervy, podporovat syntézu šišinky, a sekreci malatoninu. Sekrece šišinky úzce souvisí se světlem a zmenšuje se při nepřetržitém osvětlení, zatímco tma při sekreci šišinky má urychlující účinky, kvůli produkci malatoninu při změně světla a tmy. V lidské plazmě je sekrece nejnižší v poledne a nejvyšší v půlnoci. Kromě toho cyklické reakce úzce souvisí s pohlavním cyklem savců a lidí, stejně tak s menstruací u žen. Šišinka pomocí cyklu vylučuje melatonin do centrálního nervového systému, což ovlivňuje biologické účinky těla, jako jsou poruchy spánku a probuzení. Jedná se zejména o periodickou aktivitu osy hypotalamus-hypofýza-gonády.

Index brzlíkové sekrece:

Brzlík je lymfoidní orgán s endokrinní funkcí. Brzlík je větší v novorozeneckém a dětském věku, v dospělosti se pomalu zmenšuje, až úplně degraduje. Brzlík je rozdělen na pravý a levý lalok, je asymetrický. Dospělý brzlík váží kolem 25–40 gramů, jeho barva je červenošedá, je měkký a nachází se v předním mediastinu. Brzlík v embryu je hematopoetický orgán, v dospělosti může vytvářet lymfocyty, plazmatické buňky a vlákninové buňky. Síťované buňky epitelového brzlíku mohou vylučovat prvky brzlíku. To může podporovat tvorbu a zrání T – buněk s imunitní funkcí. To může také bránit syntéze a uvolňování acetylcholinu z nervových konců. Proto, pokud je u pacienta nalezen thymom, thymosin se zvýší. To může být překážkou pro přenos mezi svaly a nervy a může se objevit závažné onemocnění myasthenia gravis (kolísavá svalová slabost).

Index žlázové sekrece:

Pohlavní žlázy se týkají především gonády varlat u mužů a vaječníků u žen.

Varlata mohou vylučovat mužský hormon testosteron, jehož hlavní funkcí je podporovat rozvoj struktury a vedlejší funkcí je starat se o vzhled sekundárních pohlavních znaků a podporovat syntézu proteinů.

Vaječník produkuje folikuly stimulující hormon, progesteron, relaxin a další hormony.

Funkce vaječníku je následující:

(1) stimulovat endomentriální proliferaci, podporovat zvětšení dělohy a prsou, podporovat vznik ženských pohlavních znaků atd.

(2) podporovat šíření děložního epitelu a děložní žlázy, udržení tělesné vody, sodíku, vápníku, snižovat hladinu krevního cukru a zvyšovat tělesnou teplotu.

(3) podporovat uvolnění děložního krčku a stydkých vazů (pomáhá při porodu).

(4) u žen může způsobovat objevení mužských druhotných pohlavních znaků a podobně.

Výsledky testů jsou pouze orientační a nejsou diagnostickým závěrem.

Závěrem

Náš ojedinělý test prokázal příznivé účinky pulsní magnetoterapie MPG30 na jakýkoliv živý organizmus. Během tří dní se dobrovolník cítil zdráv a v pohodě.

Přístroj magnetický pulser MPG30 s úspěchem používám a testuji již několik let. Mnoho z vás, kteří si přístroj zakoupili, mi hlásí podobné příznivé účinky a nikdo přístroj nevrátil z důvodu, že se mu zdá přístroj neúčinný. Přístroje MPG30 a BG3 vyvinul a vyrábí Jiří Matějka – becktechnology.cz.

Poznámka: Přístroj MPG30 je v několika kusech k dispozici za současnou cenu, další výroba bude vzhledem k celosvětové situaci náročnější a výrobek tím pádem dražší. Druhý přístroj BG3 je ve výrobě, ale vzhledem k nedostupnosti atypických součástek trvá jeho výroba již čtvrtý měsíc. Do vyprodání zásob MPG30, včetně nové výroby BG3, vám nabízím zachování současné ceny do 31.8.2022, kterou najdete v našem e-shopu → www.wmmagazin.cz/eshop

Více informací o přístrojích najdete zde http://www.wmmagazin.cz/category/becktechnology/

 3,910 total views,  4 views today

You may also like...

Napsat komentář